Get Adobe Flash player
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Ugdymas karjerai

 

Nuo 2012 m. lapkričio mėnesio Girkalnio pagrindinė mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, ir siekia įvesti karjeros paslaugų sistemą mokykloje.

Pagrindinis tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbinę veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, toliau profesiškai tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.

Siekiama, kad mokiniai

  • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
  • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų galimybėmis mokytis visą gyvenimą;
  • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
  • vadovaudamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
  • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų bei tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
  • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

Projekto įgyvendinimo metu nuo 2013 m. mokykloje mokiniams teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Ugdymo karjerai paslaugos pasieks mokinius per integruotas dalyko pamokas, valandėles. Tai skatins mokinių mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą bei ateityje užtikrins konkurencingumą darbo rinkoje.

 

Ugdymą karjerai mokykloje vykdo karjeros koordinatorė Vaida Aušrienė, kuri mokiniams teikia individualias ir grupines konsultacijas karjeros klausimais.
Mobili karjeros konsultantė Raseinių rajono ugdymo įstaigoms: Alma Radvilė, tel.: 8 698 81617, e.paštas: alma.radvile@karjera.info .

Kviečiame visus mokinius, mokytojus ir kitus bendruomenės narius aktyviai įsijungti į šio projekto veiklą.

Apsilankyti naujojoje ugdymo karjerai informacinėje svetainėje  www.mukis.lt

 

 

VEIKLA

KARJEROS PLANAI

NAUDINGOS NUORODOS

TESTAI