Get Adobe Flash player
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Skaitmeninių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimas Girkalnio pagrindinėje mokykloje

 

Girkalnis – Valensija

Girkalnio pagrindinė mokykla pasinaudojo Europos Komisijos Erasmus + programos galimybėmis ir šiais mokslo metais vykdo jau antrą KA101 asmenų mobilumo mokymosi tikslais projektą. Projektas ”Skaitmeninių kompetencijų bei įgūdžių tobulinimas Girkalnio pagrindinėje mokykloje” suteikė mokytojams galimybę susipažinti su kolegų iš Valensijos SERPIS vidurinės mokyklos (Ispanija) darbu.

Į šią mokyklą stebėti darbo (job shadowing) vyko net penki pedagogai: mokyklos direktorius Ramūnas Bružas, socialinė pedagogė Edita Šubinienė, kūno kultūros mokytoja Inga Valinčienė, pradinių klasių mokytoja Laima Macaitienė ir šio projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Loreta Vaičiulienė.

SERPIS mokykla – didžiulė, daugiau nei tūkstantį mokinių ugdanti įstaiga. Ją lanko mokiniai nuo šeštos iki dvyliktos klasės, yra du profesinės mokyklos skyriai. Profesinė mokykla rengia kompiuterių specialistus bei administratorius. Mokyklos administracija mums suteikė galimybę visą savaitę stebėti įvairias pamokas, ypač tas, kuriose naudojama daug skaitmeninių technologijų. Lankėmės anglų, ispanų, valensiečių kalbų pamokose, matematikos, istorijos, kūno kultūros, technologijų, kompiuterių mokslų ir mokinių su dėmesio ir atminties sutrikimais ugdymo pamokose. Įdomu buvo stebėti, kaip ugdomi motyvaciją praradę mokiniai.

Šio vizito metu susitikome su administracija, ir įvairiomis mokyklos darbo grupėmis – Europos projektų koordinatoriais, IKT administratoriais, buvome pakviesti dalyvauti tobulinimosi seminare, susipažinome su Ispanijos – konkrečiai Valensijos- švietimo sistema, veikiančiomis duomenų bazėmis, supažindinome SERPIS mokyklos bendruomenę su mūsų mokykloje naudojama TAMO platforma. Istorijos pamokoje atsakėme į mokinių klausimus apie Lietuvą, Sovietų Sąjungos žlugimo lakotarpį, pasikeitimus būnant Europos Sąjungos nare. Taip pat šeimininkus domino Lietuvos kultūra, sportas, švietimo bei sveikatos sistemos.

Po pamokų dalyvavome istorijos mokytojo Fernando pamokoje Valensijos senamiestyje, kur aplankėme pagrindinius architektūros paminklus ir išgirdome miesto istoriją.

Laisvu laiku apsilankėme garsiame Valencijos Menų ir Mokslų mieste, kurio futuristinė architektūra savo forma primena jūros gyvūnus. Penkiuose šio ansamblio pastatuose įsikūrę įvairūs objektai: Operos teatras; IMAX kinoteatras, planetariumas, lazerių teatras; Galerija-sodas; Mokslo muziejus ir Okeanografijos parkas po atviru dangum. Didelį įspūdį paliko po didžiulio 1957 metų potvynio, kurio metu žuvo daugiau nei 80 žmonių bei buvo sugriauta didelė miesto dalis, nusausintoje Turijos upės vagoje įrengta žalioji miesto zona, skirta miestiečių aktyviam laisvalaikiui.  Dabar Turijos upės vaga dirbtinai padalinta į dvi atšakas, aplenkiančias miestą.

Ispanijos klimatas, gamta, kultūra, mokytojų nuoširdumas dalinantis savo patirtimi, mokinių smalsumas ir žingeidumas ilgai išliks mūsų atmintyje, juolab, kad prieš dvejus metus vykdant MEET projektą užsimezgusi draugystė su šios mokyklos bendruomene nežada nutrūkti.

Mūsų mokyklos projekto komanda patobulino profesines, skaitmenines, užsienio kalbos vartojimo, tarpkultūrines bei vadybines kompetencjas.    Nuotraukos

 

Projektą finansavo Europos Komisija. Ši informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija nėra atsakinga už bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Girkalnio pagrindinės mokyklos mokytoja, projekto koordinatorė Loreta Vaičiulienė

 

IKT kursai Sardinijoje

Didžiausia Europos Sąjungos švietimo ir mokymo programa „Erasmus+“ jau trečius metus skiria finansavimą asmenų mobilumo švietimo srityje projektams. Programoje dalyvauja institucijos iš visų švietimo sektorių: bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo. Iš visų švietimo sektorių aktyviausias yra bendrojo ugdymo sektorius:  2016 metų konkursui buvo pateikta 110 paraiškų, iš jų 23 finansuotos. Tarp finansuotų mokyklų yra ir Girkalnio pagrindinė mokykla, kurios projektui „Skaitmeninių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimas Girkalnio pagrindinėje mokykloje“ skirta finansinė parama.  Šio projekto pagrindiniai tikslai yra naujų mokymosi metodų ir įrankių integravimas mokykloje; mokymo ir mokymosi proceso šiuolaikinis organizavimas bei  personalo skaitmeninių kompetencijų tobulinimas.  Vasaros atostogų metu  mokytojos Raminta Sakavičienė ir Loreta Vaičiulienė vyko į Italiją, kur Kaljari mieste (Sardinija) baigė kursus „Efektyvus IKT naudojimas ugdyme“ ir įgijo kompetencijas patvirtinančius dokumentus. Be mokytojų iš Girkalnio mokyklos kursuose dalyvavo mokytojai iš kitų šalių – iš Lenkijos, Rumunijos, Slovėnijos, Portugalijos. Kursų organizatoriai suorganizavo kelionę į Nora, senosios finikiečių, vėliau romėnų, gyvenvietės griuvėsius, bei pažintinę ekskursiją po Kaljari miestą. Galimybė dalyvauti kursuose suteikia ne tik profesinių kompetencijų, bet ir progą pažinti šalį, užmegzti ryšius su kolegomis iš įvairių Europos mokyklų. Be šių, jau įvykusių, kursų Girkalnio mokytojai vyks į darbo stebėjimo vizitą Ispanijoje, Valensijos SERPIS mokykloje bei dar vienus IKT kursus.

 

Projekto koordinatorė,  mokytoja Loreta Vaičiulienė

 

IMG_4468IMG_4566

 

IMG_4644IMG_4681

.