Get Adobe Flash player
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Projektas „Dinamiškai tobulėjančios mokyklos inkliuzinis modelis“

 

 

Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos pateiktam projektui „Dinamiškai tobulėjančios mokyklos inkliuzinis modelis (gerosios praktikos vadovas)“ parengtam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos  fondų investicinių veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas iri žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-KK-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto partneriai: Raseinių r. Šiluvos gimnazija, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla, Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija, Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla, Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija. Konsultuojanti mokykla – Vilniaus Gabijos gimnazija.

Projekto poreikis: pagerinti mokinių bendrojo ugdymo rodiklius, sukuriant inovatyvias ugdymo organizavimo ir ugdymo tobulinimo idėjas joms pritaikant naujausias tendencijas.

Projekto tikslas: Kompleksiškai įvertinus mokyklų ugdymo procesus, pagerinti Raseinių raj. mokinių bendrojo ugdymo pasiekimus kartu sustiprinant ir priartinant inkliuzinį ugdymą.

Projektas vykdomas 2017 m. gruodžio mėn. – 2019 m. gruodžio mėn.

 Ramutė Stonienė