Get Adobe Flash player
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Olweaus programa

New Picture1New Picture2New Picture3

2018-09-06     Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla  – Olweus vardo mokykla 2018-2020 m..

2018 m. birželio mėnesį mūsų mokykloje vyko auditas. Audito metu buvo patvirtinta, kad mokykla laikosi visų Olweus programos standarto (OPS) ir Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) reikalavimų.

Mokykla išsaugojo OLWEUS mokyklos vardą, kurį patvirtina išduotas sertifikatas 2018-2020 metams.

Pirmą kartą  OLWEUS vardo mokykla buvo pripažinta  ir gavusi sertifikatą 2014-2016 metais.

Sertifikatą pagal numatytus  ir įvykdytus šios programos reikalavimus teikia  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras ir Olweus International Ltd.

Siekdama šio vardo mokykla 2011-2013 metais įdiegė Olweus patyčių prevencijos programą bei 2013-2014 mokslo metais įgyvendino Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS).

Galime pasidžiaugti, kad mūsų mokykla lieka tarp mokyklų  siekiančių kovoti su patyčiomis ir  gerinti mikroklimatą ir tęsia OPKUS veiklas.

Programos koordinatorė socialinė pedagogė Edita Šubinienė

 

 

2018-02-05    OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMA  2016-2018

 

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (toliau – OPKUS) yra  vadybos priemonė, kurios  tikslas –  išlaikyti  Olweus patyčių prevencijos programos (toliau – Olweus programa) nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą.

Mokykloje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka OPPP kokybės reikalavimus bei pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos kokybės plane.

OPKUS  integruota į visas įprastines mokyklos veiklas. Sėkmingai integravus OPKUS į bendrą mokyklos veiklą, ji ne tik tampa veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisideda prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.

OPKUS  mokykloje:

  • Padeda išlaikyti mokykloje Olweus programos įgyvendinimo laikotarpiu pasiektus rezultatus;
  • Sudaro prielaidas pasinaudoti mokyklos personalo kompetencijomis, įgytomis Olweus programos vykdymo metu;
  • Padeda sistemingai vykdyti patyčių prevenciją;
  • Suteikia galimybę atlikti mokinių apklausą Olweus klausimynu ir tokiu būdu stebėti patyčių lygio ir ypatumų kaitą mokykloje;
  • Padeda telkti mokyklos bendruomenę imantis veiksmų kovai prieš patyčias bei leidžia įvertinti tų veiksmų efektyvumą.

(Šaltinis: http://www.sppc.lt/index.php?-262879487 )

Olweus patyčių prevencijos programa mokykloje buvo diegiama nuo 2011 m. rugsėjo mėn. iki 2013 m. sausio mėn.                                                                                                        

OPKUS mokykloje  buvo diegiama nuo 2013 m. kovo mėn. iki 2014 m. birželio mėn., mokyklai buvo suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas 2014-2015, 2015-2016 mokslo metams.

OPKUS  mokykloje buvo diegiama nuo 2014 m. rugsėjo iki 2016 m. birželio mėn., mokyklai buvo suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas 2016-2017, 2017-2018 mokslo metams.

 OPKUS  mokykloje  diegiama nuo 2016 m. rugsėjo iki 2018 m.  Šį pavasarį bus prašoma paskirti Olweus patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistemos (toliau – OPKUS) diegimo mokykloje auditorius atlikti OPKUS auditą.         

   Girkalnio rezultatai 2017

 

2017-01-13     Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla  – Olweus vardo mokykla 2016-2018 m.. 

 

2016 m. balandžio mėnesį mūsų mokykloje vyko auditas. Audito metu buvo patvirtinta, kad mokykla laikosi visų Olweus programos standarto (OPS) ir Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) reikalavimų.

Mokykla išsaugojo OLWEUS mokyklos vardą, kurį patvirtina išduotas sertifikatas 2016-2018 metams.

Pirmą kartą  OLWEUS vardo mokykla buvo pripažinta  ir gavusi sertifikatą 2014-2016 metais.

Sertifikatą pagal numatytus  ir įvykdytus šios programos reikalavimus teikia  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras ir Olweus International Ltd.

Siekdama šio vardo mokykla 2011-2013 metais įdiegė Olweus patyčių prevencijos programą bei 2013-2014 mokslo metais įgyvendino Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS).

Galime pasidžiaugti, kad mūsų mokykla lieka tarp mokyklų  siekiančių kovoti su patyčiomis ir  gerinti mikroklimatą.

Mokykla pasirašė sutartį dar dvejiems metams ir  tęsia OPKUS veiklas.

 

Programos koordinatorė socialinė pedagogė Edita Šubinienė

 

OPKUS-Pristatymo-skaidrės 

2016-01-12     Olweus programos tyrimų rezultatai 2015 m. 

Girkalnio rezultatai 2015 

 

 

2014-11-06     RASEINIŲ R. GIRKALNIO PAGRINDINEI  MOKYKLAI SUTEIKTAS OLWEUS MOKYKLOS VARDAS

                         Mūsų mokykla  pripažinta  OLWEUS vardo mokykla ir gavo sertifikatą 2014-2016 metams.Picture

Sertifikatą pagal numatytus  ir įvykdytus šios programos reikalavimus teikia  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras ir Olweus International Ltd.

Siekdama šio vardo mokykla 2011-2013 metais įdiegė Olweus patyčių prevencijos programą bei 2013-2014 mokslo metais įgyvendino Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS). Audito, vykusio 2014 metų pavasarį, metu buvo patvirtinta, kad mokykla laikosi visų Olweus programos standarto (OPS) ir Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) reikalavimų.

Galime pasidžiaugti, kad mūsų mokykla yra tarp mokyklų  siekiančių kovoti su patyčiomis ir  gerinti mikroklimatą.

Mokykla pasirašė sutartį dar dvejiems metams, kad tęsia OPKUS veiklas.

 

Programos koordinatorė socialinė pedagogė Edita Šubinienė

2014-01-24      OLWEUS PROGRAMOS TYRIMŲ REZULTATAI

2011 m. Lietuvoje prasidėjus  III-ąjam  Olweus patyčių prevencijos programos vykdymo etapui ši programa pradėta įgyvendinti ir mūsų mokykloje.

Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP), skirta patyčių prevencijai ir patyčių atvejų skaičiaus mažinimui  mokykloje, buvo diegiama 18 mėn.

Pasibaigus Olweus programai mes pasinaudojome galimybe, programos metu įgytas žinias ir įgūdžius palaikyti ir toliau, pasirinkę metus laiko dalyvauti  Olweus programos tęstinume – Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemoje (OPKUS).

Olweus programos igyvendinimo laikotarpiu kiekvieną rudenį, lapkričio mėnesį, buvo atliekamas tyrimas. Mokiniai jiems pateiktoje anketoje atsakinėjo į klausimus. Taip buvo renkama informacija apie patyčių atvejų skaičių bei patyčių pobūdį ir formą mūsų mokykloje.

Pirmasis tyrimas  buvo atliktas 2011 metais. Atlikus tyrimą po metų t.y. 2012 metais  rezultatai parodė, kad patyčių mastas mūsų mokykloje išliko tas pats. 2011 metais patyčias mokykloje patyrė 31, 5 % mokinių, 26,6 % berniukų ir 36,4 % mergaičių. 2012 metais patyčias patyrė 31,8 % mokinių. Berniukai – 35 %, mergaitės 29 %. Mažiau patyčių patiria 2012 metais mergaitės, bet tiek pat padidėjo berniukų, patiriančių patyčias.

Šias mokslo metais, lapkričio mėnesį, atliktas tyrimas nudžiugino rezultatais. Patyčių skaičius sumažėjo. Patiriamas patyčias nurodo 26,4 % mokinių. Berniukai 31 %, mergaitės 22,2 %.

2013 metų Lietuvos mokyklų vidurkis 27,6 %. Berniukai 28,2 %, mergaitės 26,3 %.

Dažniausios patyčių formos tarp visų mokinių išliko tos pačios. Tai žodinės patyčios – pravardžiavimais. Vietos, kur dažniausiai patiriamos patyčios išlieka tos pačios: koridoriai, kiemas, klasė be mokytojo. Palyginus su praeitų tyrimų rezultatais sumažėjo patyčių patiriamų koridoriuose. Tam įtakos galėjo turėti pakeista budėjimo tvarka mokykloje.

Labai smagu, kad mes visi mažais žingsneliais pradedame kurti mokyklą be patyčių.

Olweus mokinių apklausa apie patyčias 2013 m. 

Socialinė pedagogė Edita Šubinienė

 

 

2013-02-07     NAUJIENOS IŠ OLWEUS PROGRAMOS

Baigėsi Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo laikas mūsų  mokyklose. Tikiuosi, kad per šiuos 18-a programos vykdymo mokykloje mėnesių mes visi turėjome tinkamą įrankį kovai su patyčiomis.

Patyčių problemos negalima išspręsti kartą ir visiems laikams. Patyčių tendencijos keičiasi ir vienaip ar kitaip pasireiškia vaikų elgesyje, todėl mokykla visada turi būti pasiruošusi vykdyti prevenciją ir aktyviai kovoti su šia problema.

Pasibaigus Olweus programai mes turime galimybę programos metu įgytas žinias ir įgūdžius palaikyti ir toliau ugdyti. Tai galėsime padaryti pasirinkę metus laiko toliau dalyvauti  Olweus programos tęstinume – Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemoje (OPKUS).

Norint mokykloje tęsti Olweus programą, tam turėjo pritarti dauguma mokyklos personalo narių. Įvyko apklausa – slaptas balsavimas. Už programos tęsimą pasisakė 22 darbuotojai, prieš – 10. Išsiųstas prašymas dalyvauti toliau. Tikimės, kad pateksime į mokyklų, galinčių dalyvauti OPKUS, skaičių.

Pratęsti programą paskatino taip pat ir tyrimų rezultatai. Tyrimas apie patyčias buvo atliktas praeitais mokslo metais ir šiais mokslo metais lapkričio mėnesiais. Tyrimų rezultatai rodo, kad patyčių mastas mūsų mokykloje išliko tas pats. Pernai metais patyčias mokykloje patyrė 31, 5 % mokinių, 26,6 % berniukų ir 36,4 % mergaičių. Šiais mokslo metais patyčias patyrė 31,8 % mokinių. Berniukai – 35 %, mergaitės 29 %. Mažiau patyčių patiria šiais mokslo metais mergaitės, bet tiek pat padidėjo berniukų, patiriančių patyčias. Dažniausios patyčių formos tarp visų mokinių išliko tos pačios. Tai žodinės patyčios – pravardžiavimais. Vietos, kur dažniausiai patiriamos patyčios išlieka tos pačios: koridoriai, kiemas, klasė be mokytojo. Palyginus su praeito tyrimo rezultatais sumažėjo patyčių patiriamų koridoriuose. Tam įtakos galėjo turėti pakeista budėjimo tvarka mokykloje.

Smurto ir patyčių mažinimas yra būtinas norint užtikrinti kokybišką ugdymą vaikams. Tai  vienas iš mokyklos tikslų. Šioje srityje visa mokyklos bendruomenė turime daug ką padaryti.

Patyčias patiriančių vaikų procentas Lietuvoje išlieka vienas didžiausių tarp kitų pasaulio šalių.

Šiuos duomenis  pateikė 2012 metų viduryje Pasaulio sveikatos organizacija paskelbus 2009-2010 metais 38 šalyse ar regionuose atliktos Tarptautinės mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos studijos rezultatus.

Labiau už mūsų šalies vaikus tyčiotis iš kitų yra linkę tik latviai ir rumunai.

Dažniausiai patyčias mūsų šalyje patiria vienuolikos metų vaikai: 27 proc. mergaičių ir 32 proc. berniukų.

Labiau linkę tyčiotis berniukai, o patyčių dažniausiai griebiasi 15-mečiai.

„Nors Lietuvoje ir yra taikomos patyčių prevencijos priemonės, mokyklos vykdo įvairias programas, tačiau neišvengiamai tiek vaikai, tiek suaugusieji vis dar susiduria su patyčių reiškiniu, – teigia „Vaikų linijos” vadovas dr. Robertas Povilaitis. –

Žiniasklaidoje, televizijoje, politikoje vykstantis kitų žeminimas rodo netinkamą pavyzdį vaikams ir taip silpnina vykdomų Lietuvoje prevencinių programų poveikį, kuriomis siekiama  ne tik kurti saugesnę aplinką mokyklose , bet ir suaugusių žmonių gyvenime, akcentuoti šios problemos svarbą bei šviesti visuomenę.

Neleiskime pamiršti apie tai, kas yra draugiškas ir pagarbus bendravimas bei kodėl yra taip svarbu ugdyti vaikų toleranciją ir empatiją jau nuo pat mažens.“

 

Socialinė pedagogė Edita Šubinienė

Nuo 2011 m. rugsėjo mūsų mokykloje vykdoma Olweus patyčių ir smurto prevencinės programa. 

Olweus programa skirta mažinti patyčių apraiškas, išmokyti visą mokyklos bendruomenę – mokytojus, mokinius, tėvus, mokyklos administraciją – atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Šiam tikslui pasiekti skirtos Keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:

1 taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;
2 taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;
3 taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
4 taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.

Programos koordinatorė Edita Šubinienė

Olweus_programos_pristatymas

Olweus lankstinukas

Nuobaudų kopečios

Raseinių rajono Girkalnio pagrindinėje  mokykloje pradedama taikyti 
Olweus patyčių prevencijos programa

       Visoms mokykloms tenka susidurti su patyčių problema. Girkalnio pagrindinė

mokykla nusprendė imtis veiksmų, kurie padėtų sustabdyti ir užkirsti kelią patyčioms, taikant Olweus patyčių prevencijos programą. Ši moksliniais tyrimais paremta visos mokyklos „sistemos pokyčių“ programa sėkmingai taikoma daugybėje mokyklų visoje šalyje ir visame pasaulyje ir duoda teigiamų rezultatų.

Ši programa nėra atskira mokymo programa, kurioje mokiniai dalyvauja tik kelias savaites. Tai yra vieningos ir aiškios struktūros mokykloje dirbančių žmonių pastangos prižiūrėti tvarką mokykloje ir įsikišti, susidūrus su patyčių situacija. Viena iš programos dalių yra mokinių dalyvavimas kas savaitę rengiamose klasės valandėlėse, kurių metu jie sužino apie patyčių poveikį, žalą, apie tai, kaip jie turėtų elgtis, susidūrę su patyčiomis, ir kaip reikėtų spręsti tokias situacijas.

Taip pat jiems paaiškinama, kaip reikėtų apie patyčias pranešti mokykloje dirbantiems suaugusiesiems, net jei mokiniai patyčių situacijoje tėra stebėtojai. Tėvams taip pat bus rengiami susirinkimai, kad jie galėtų (bei žinotų kaip) paskatinti mokyklos nustatytų taisyklių laikymąsi.

Programos koordinatorė Edita Šubinienė teigia: „Šio tipo programos dėka galima pakeisti bendrą mokyklos klimatą, kad galėtume paversti mokyklą saugesne ir geresne vieta, kurioje vaikai galėtų ramiai ir nekliudomai mokytis. Vienas pagrindinių pokyčių, kurį pastebėjo daugybė mokyklų vienerius arba kelerius metus taikiusių šią programą, yra tai, jog mokiniai ėmė labiau mėgti mokyklą. Tai visai logiška – juk tikrai sunku mokytis, kai bijai, jog kiti mokiniai su tavimi blogai elgsis.“

      Olweus patyčių prevencijos programos taikymo procesas yra gana ilgas, tačiau verta pasistengti, kad mūsų mokykla taptų saugesnė ir jaukesnė vieta. Norėdami daugiau sužinoti apie programą ir / arba kaip galėtumėte įsitraukti į mūsų veiklą, kreipkitės į Girkalnio pagrindinės mokyklos socialinę pedagogę Editą Šubinienę.