Get Adobe Flash player
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

             

Patvirtinta

Girkalnio pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2018-09-28

įsakymu Nr. V-131

 

 

Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų grafikas (2018/2019 m. m.)

 

Eil.

Nr.

Grupės pavadinimas Vadovo vardas, pavardė Kvalifikacinė

kategorija

Skirta

val.

Mokinių skaičius Klasė Užsiėmimų laikas
1. Meno studija Jūratė Jokubauskienė Pradinių klasių mokytoja 2 16 1,2 Antradienis 6, 7 pamoka
2. IT pradžiamokslis Laima Macaitienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė 2 21 3,4 Pirmadienis 6 pamoka

Antradienis 6 pamoka

3. Šokis Regina Klevinskienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė 1 14 3 Trečiadienis 6 pamoka
4. Choras Rima Gudžiūnienė Vyresnioji muzikos mokytoja 1 26 2 Ketvirtadienis 6 pamoka
5. Judrūs ir sportiniai žaidimai Inga Valinčienė Vyresnioji kūno kultūros mokytoja 1 20 4 Ketvirtadienis 6 pamoka
6. Vokalinis ansamblis Rima Gudžiūnienė Vyresnioji muzikos mokytoja 1 17 5 Antradienis 7 pamoka
7. Judrūs ir sportiniai žaidimai Inga Valinčienė Vyresnioji kūno kultūros mokytoja 2 18 5,6 Trečiadienis 6 pamoka

Ketvirtadienis 7 pamoka

8. Sportiniai žaidimai Inga Valinčienė Vyresnioji kūno kultūros mokytoja 1 8 8 Antradienis 8 pamoka
9. Jaunieji šauliai Ričardas Višinskas Vyresnysis technologijų mokytojas 2 28 7,10 Penktadienis 6,7 pamoka
10. Idėjų kraitė Birutė Šimanauskienė Vyresnioji vokiečių kalbos mokytoja 1 14 6 Ketvirtadienis 7 pamoka

 

____________________________________________________