Get Adobe Flash player
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Pareigos,

dėstomas dalykas

Kontaktai
1. Ramūnas Bružas II vadybinė kategorija

Vyresn. mokytojas

Direktorius

Rusų kalba

 

ram.bruzas@gmail.com
2. Virginijus Petrošis III vadybinė kategorija

Vyresn. mokytojas

Vyresn. mokytojas

Direktoriaus pavaduotojas

Fizika

Kūno kultūra

 

neoplanas2000@yahoo.com
3. Rima Gudžiūnienė III vadybinė kategorija

Vyresn. mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja

Muzika

gudrim79@gmail.com
4. Virginija Krikščikienė Mokytoja metodininkė Lietuvių kalba virginija.krikscikiene@gmail.com
5. Birutė Šimanauskienė Vyresn. mokytoja Vokiečių kalba birute.frau@gmail.com
6. Vaida Aušrienė Mokytoja metodininkė Informacinės technologijos ausrienevaida@gmail.com
7. Dalia Garšvienė Vyresn. mokytoja Lietuvių kalba d.garsviene@gmail.com
8. Rita Petrošienė Vyresn. mokytoja Matematika ritamazoji@yahoo.com
 9. Vilija Paškauskienė Mokytoja metodininkė  Etika  
10. Raminta Sakavičienė Mokytoja Biologija

Gamta ir žmogus

Chemija

raminta.ramintaa@gmail.com
11. Laima Macaitienė Mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas laimac5@gmail.com 
12. Regina Klevinskienė Mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas reginakle@gmail.com
13. Jūratė Bružienė Mokytoja metodininkė

Vyresn. mokytoja

Pradinis ugdymas

Rusų kalba

brujurate@gmail.com
14.  Jūratė Jokubauskienė Mokytoja Pradinis ugdymas juraciukas77@gmail.com 
15. Stanislavas Feiza Vyresn. mokytojas Istorija

Geografija

Pilietiškumo pagrindai

Ekonomika

stanislovas_feiza@yahoo.com
16. Lolita Bitvinskienė Vyresn. mokytoja Dailė

Technologijos

lolitabitvinskiene@yahoo.com
17. Vytautas Giedraitis Vyresn. mokytojas Traktorininkų mokymai vytasgiedraitis@gmail.com
18. Inga Valinčienė Vyresnioji kūno kultūros mokytoja Kūno kultūra i.valinciene@yahoo.com
19. Aurelija Balčiūnienė Mokytoja Šokis  
20. Laima Tamulienė Mokytoja Tikyba laimiske@gmail.com
21. Loreta Vaičiulienė Vyresn. mokytojas Anglų kalba vaiciulienel@yahoo.com
22. Edita Šubinienė Vyresn. soc. pedagogė. Socialinė pedagogė adatee@gmail.com
23. Ramutė Stonienė Vyresnioji matematikos mokytoja Matematika ramike620@yahoo.com
24. Ričardas Višinskas Vyresn. mokytojas

Vyresn. mokytojas

 

Technologijos

 

Žmogaus sauga

ricardasvisinskas@gmail.com
25. Laima Butkienė Bibliotekininkė Bibliotekininkė  

laimute666@yahoo.com

 

26. Aleksienė Vilma Specialioji pedagogė. Logopedė aleksiene.vilma490@gmail.com