Get Adobe Flash player
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Mokyklos 380-ies metų jubiliejaus šventė

O laikas vis bėga. Vis bėga ir bėga tolyn… Visos prabėgusios akimirkos – tai mūsų laiko atspindys – tarsi esančio dabar, tačiau jau tampančio praeitimi. Joje pačios švenčiausios mūsų gyvenimo minutės, niekada neišduodamos, bet  perduodamos  iš kartos į kartą.

Nuo to laiko, kai buvo įkurta Girkalnio mokykla, prabėgo jau 380 metų, o dienos – linksmos ir liūdnos, šviesios ir niūrios – susipynė į margą 380- ties metų pynę. Nors ir užaugo tie berniukai ir mergaitės, ir nebesutelpa kuprinėj jų gyvenimo planai, tačiau jie vis prisimena savo mokyklinius metus, buvusius draugus,  mokytojus ir nuolat ilgisi jų.

Birželio 10 d. didelis būrys buvusių mūsų mokyklos mokinių, mokytojų susirinko į Girkalnio pagrindinę mokyklą, nors ir švenčiančią garbingą 380- ties metų jubiliejų, tačiau visada žavią, visada kupiną jaunystės klegesio ir šurmulio. Susirinkusiuosius sveikino šiandieninės Girkalnio pagrindinės mokyklos direktorius Ramūnas Bružas ir 1984-1993 metais mokyklai vadovavęs direktorius Vytautas Okockis. Palikę vasaros atostogų malonumus šokiais ir dainomis šventės dalyvius sveikino mokyklos mokiniai.

Bendraklasiai – tas žodis ypatingai brangus  pirmosios laidos abiturientams, kurie mokyklos duris užvėrė prieš 58 –erius metus. Kas penkeri metai keliai juos suveda į Girkalnį, suvedė ir birželio 10 -ąją – į mokyklos jubiliejų. Labai nuoširdžiai kalbėjo Girkalnio vidurinės mokyklos 1 – osios laidos abiturientas, profesorius Česlovas Kalenda ir I –osios laidos auklėtoja Aldona Vaitkienė.

Sukdami menamą laiko ratą iš dabarties į praeitį nukeliavome beveik 6 dešimtmečius į praeitį, prisiminimų vedami keliavome į mokyklinius laikus, sugrįžome į jaunystės ir vaikystės metus. Nors mokyklos istorija aprėpia 380 metų ir prisiminimų vedami nukeliautume į septynmetę mokyklą, į progimnaziją, aplankytume pradinę šešių skyrių ir pradžios mokyklą, o paviešėję taip vadintoje valdiškoje mokykloje atsidurtume parapijinėje mokyklėlėje, kurioje dirbo ir pirmasis mokytojas Jonas Bekešas, dokumentuose paminėtas 1637 – aisiais metais, tačiau jau nebesutiktume nei tų mokyklų mokinių, nei mokytojų, nebeišgirstume nei jų pasakojimų, nei prisiminimų.

Kartu su mūsų mokyklos bendruomene mokyklos jubiliejų šventė ir pas mus atvykę svečiai: Lietuvos Respublikos seimo nario Arvydo Nekrošiaus padėjėjas Kęstutis Užemeckas; Raseinių rajono savivaldybės meras Algirdas Gricius; Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Gitana Rašimienė; Raseinių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir socialinių reikalų departamento, švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja Regina Petreikienė; Lietuvos veterinarijos gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras Kazimieras Lukauskas; Raseinių rajono Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos direktorė Irena Jankevičienė; Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos direktorius Gediminas Diržys.

Mokykla gyva, kol joje skamba mokinių balsai ir juokas, kol skambutis kviečia į pamoką ir iš jos. Kol mokytojas atverta širdimi veda mokinį klaidžiu žinių keliu, dalija išmintį, moko įžvelgti gyvenimo prasmę ir didžiąsias vertybes, o mokinys nuoširdžiai visa tai priima, išsaugo ir pritaiko šiame sudėtingame ir skubančiame pasaulyje… 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Gudžiūnienė