Get Adobe Flash player
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Mokinių etikos kodeksas

Aš privalau:

 1. Nustatytu laiku atvykti į pamokas.
 2. Nepraleisti pamokų be priežasties.
 3. Laikytis kiekvieno dalyko pamokoje priimtų susitarimų.
 4. Jausti atsakomybę už savo mokymąsi.
 5. Atlikti man patikėtas pareigas.
 6. Mandagiai, kultūringai elgtis su visais bendruomenės nariais.
 7. Savo pavyzdžiu kurti saugią ir estetišką aplinką.
 8. Tausoti savo ir mokyklos turtą.
 9. Laikytis asmens higienos normų.
 10. Tausoti savo ir kitų sveikatą.

 

Jeigu laikysiuosi mokinio etikos kodekso būsiu paskatintas:

 1. Pagyrimu žodžiu pamokoje ar individualiai (klasės auklėtojas ar dalyko mokytojas),
 2. Pagyrimu raštu pažymių ar pasiekimų knygelėje ir elektroniniame dienyne (klasės auklėtojas ar dalyko mokytojas),
 3. Asmeninėmis klasės auklėtojo, dalyko mokytojų, būrelių vadovų padėkomis,
 4. Padėka už labai gerą, gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį, lankomumą bei aktyvią visuomeninę veiklą mokyklos garbės šventės „Tiltas iš praeities į dabartį ir ateitį“ metu,
 5. Padėka mano tėvams raštu mokyklos garbės šventės „Tiltas iš praeities į dabartį ir ateitį“ metu,
 6. Mano nuotraukos patalpinimu mokyklos garbės lentoje,
 7. Garbės raštu ir atminimo dovanėle už laimėjimus olimpiadose, konkursuose, varžybose ir kituose ne mokyklos organizuojamuose renginiuose,
 8. Netradicinėmis skatinimo formomis aktyviausiems ir labai gerai besimokantiems mokiniams: nemokamos ekskursijos, parodos ir kt.
 9. Įrašymu į Mokyklos Garbės knygą už ryškius pasiekimus mokymosi ir visuomeninės veiklos srityje Mokyklos tarybai nutarus.

 

Jeigu nesilaikysiu mokinio etikos kodekso, nusižengimai bus fiksuojami mokyklos ir mano asmeniniuose dokumentuose, manęs laukia nuobaudos:

 1. Pokalbis.
 2. Žodinis įspėjimas.
 3. Papeikimas.
 4. Svarstymas Mokinių savivaldos posėdyje.
 5. Svarstymas Mokytojų tarybos posėdyje.
 6. Svarstymas Mokyklos tarybos posėdyje.
 7. Svarstymas Nepilnamečių reikalų tarnyboje.
 8. Pašalinimas iš mokyklos (sulaukus 16 metų).

 

Pastaba. Nelaukdamas griežčiausios nuobaudos, visada galiu apmąstyti savo elgesį ir pradėti elgtis taip, kaip reikalauja mano mokinio elgesio kodeksas.