Get Adobe Flash player
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

                                                                                                                                         

Patvirtinta

Raseinių r. Girkalnio pagrindinės

mokyklos direktoriaus 2018-08-31

įsakymu Nr. V-95

 

Laikinųjų grupių užsiėmimų grafikas (2018/2019 m. m.)

 

Eil.

Nr.

Grupės pavadinimas Vadovo vardas, pavardė Kvalifikacinė

kategorija

Skirta

val.

Mokinių skaičius Klasė Užsiėmimų laikas
1. Vokiečių kalba Birutė Šimanauskienė Vyresnioji vokiečių kalbos mokytoja 1 9 6 Antradienis 6 pamoka
2. Vokiečių kalba Birutė Šimanauskienė Vyresnioji vokiečių kalbos mokytoja 1 6 7 Trečiadienis 7 pamoka
3. Matematika Ramutė Stonienė Vyresnioji matematikos mokytoja 1 6 10 Trečiadienis 7 pamoka

 

4. Biologija Raminta Sakavičienė Vyresnioji biologijos mokytoja 1 9 6 Trečiadienis 7 pamoka
5. Lietuvių kalba

 

Laima Macaitienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė 1 11 4 Trečiadienis 5 pamoka
6. Matematika Laima Macaitienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė 1 11 4 Ketvirtadienis 5 pamoka
7. Lietuvių kalba/ matematika Regina Klevinskienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė 1 14 3 Penktadienis 5 pamoka

 

_____________________________________________