Get Adobe Flash player
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

                                                                                                                                         

Patvirtinta

Raseinių r. Girkalnio pagrindinės

mokyklos direktoriaus 2017-09-01

įsakymu Nr. V-75

 

Laikinųjų grupių užsiėmimų grafikas (2017/2018 m. m.)

 

Eil.

Nr.

Grupės pavadinimas Vadovo vardas, pavardė Kvalifikacinė

kategorija

Skirta

val.

Mokinių skaičius Klasė Užsiėmimų laikas
1. Vokiečių kalba Birutė Šimanauskienė Vyresnioji vokiečių kalbos mokytoja 1 9 6, 7 Pirmadieni 7 pamoka
2. Vokiečių kalba Birutė Šimanauskienė Vyresnioji vokiečių kalbos mokytoja 1 9 8, 10 Penktadienis 7 pamoka
3. Matematika Ramutė Stonienė Matematikos mokytoja 1   6 Trečiadienis 6 pamoka
4. Gamta ir žmogus Raminta Sakavičienė Biologijos ir chemijos mokytoja 1 14 5, 6 Trečiadienis 7 pamoka
5. Lietuvių kalba Virginija Krikščikienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 1 5 8 Pirmadienis 7 pamoka
6. Anglų kalba Loreta Vaičiulienė Vyresn. anglų kalbos mokytoja 1 8 8 Antradienis 7 pamoka
7. Lietuvių kalba Jūratė Bružienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė 1 15 4 Penktadienis 3 pamoka
8. Matematika/pasaulio pažinimas Jūratė Bružienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė 1 15 4 Trečiadienis 5 pamoka
9. Lietuvių kalba/

matematika (gabiems)

Laima Macaitienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė 1 7 3 Trečiadienis 6 pamoka
10. Lietuvių kalba/

matematika (mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų)

Laima Macaitienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė 1 5 3 Antradienis 6 pamoka

 

_____________________________________________