Get Adobe Flash player
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Laisvos darbo vietos

Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla skelbia atranką rusų kalbos mokytojo pareigoms užimti.

2020-09-16

Pareigybės pavadinimas – rusų kalbos mokytojas (-a).

Darbo krūvis – 6 kontaktinės valandos.

Darbo sutarties – neterminuota.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Reikalavimai pretendentams:

Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas, rusų kalbos mokytojo kvalifikacija.

Informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje.

Gebėjimas taikyti aktyvius mokymo(si) metodus pamokose.

Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Gyvenimo aprašymą (CV).

Rusų kalbos mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (neprivaloma).

Dokumentų priėmimo pradžia 2020 m. rugsėjo 16 d., pabaiga – 2020 m. rugsėjo 29 d. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, kasdien nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Dokumentus siųsti elektroninio pašto adresu girkalniopm@raseiniai.lt su nuoroda RUSŲ KALBOS MOKYTOJAS.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.

 

Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla

Šėtupio g. 61, Girkalnis, Raseinių r. sav.

Tel. (8 428) 45 566