Get Adobe Flash player
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Ka3 projektas “Let’s talk about Syria”

 

 

Kalbėkime apie Siriją

                     

                      Mes gyvename labai ramioje pasaulio vietoje – mūsų gyvenimo netrikdo nei žemės drebėjimai, nei sukilimai, nei karai… Tuos baisumus pažįstame tik iš TV žinių ar filmų, iš istorijos vadovėlių ar knygų. Sugriauti miestai, žmonės, netekę namų ar artimųjų, žuvę suaugusieji ar vaikai mums yra tik statistika. Tačiau kaip gyvena karo pabėgėliai, kurių atvykimas taip gąsdina Europą? Jau praėjo aštuoneri metai, o karas Sirijoje tebesitęsia, žmonės, palikę savo namus, vis dar negali į juos sugrįžti.

                      Girkalnio pagrindinė mokykla jau keturiolika mėnesių dalyvauja Erasmus+ programos KA347 projekte “Let’s talk about Syria” (“Kalbėkime apie Siriją”). Nuo projekto pradžios mokiniai jungėsi į įvairias veikas: žiūrėjo ir aptarinėjo dokumentinius ir trumpametražius filmus, vyko į Rumuniją, Brašovo miestą, kur kartu su partneriais iš Turkijos bei Rumunijos mokėsi tolerancijos, klausė emigrantų pasakojimų.  Lietuvoje, Girkalnyje, taip pat viešėjo šio projekto dalyviai: mokėsi pažinti save, priimti sprendimus ir suprasti kitaip mąstančius, pasitikėti kitais ir būti atsakingais už draugus. Raseinių r. M.Martinaičio viešojoje bibliotekoje veikė Sirijos karo pabėgėlių  vaikų piešinių paroda, kuri atskleidė jų išgyvenimus ir patirtį.

                      Spalio 19 d. aštuoni Girkalnio pagrindinės mokyklos mokiniai, istorijos mokytojas Stanislavas Feiza ir projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Loreta Vaičiulienė, išvyko į Turkijos Hatay provinciją dalyvauti baigiamajame projekto susitikime.

                      Projekto veiklas vykdėme Iskenderuno Imam Hatip religinėje mergaičių mokykloje. Čia mokosi net 600 mokinių, iš kurių 250 yra atvykusios iš Sirijos. Mokinės, mokančios turkų kalbą, mokosi bendrose klasėse visų mokomųjų dalykų, tačiau yra dvi klasės mokinių, kurie šiais mokslo metais mokosi tik turkų kalbos. Dauguma šių klasių merginų Turkijoje gyvena 3-4 metus, čia sutikome ir septyniolikmetę, kuri mokyklą lanko pirmą kartą savo gyvenime. Į mūsų darbo grupę  projekto koordinatorius Hanefi Zobar pakvietė keturias mergaites, atvykusias iš Sirijos: Sham, Hatice, Lubana ir Hanin. Šios mergaitės papasakojo savo skaudžias, visus pravirkdžiusias  istorijas apie tai, kaip persikėlė gyventi į Turkiją, apie žuvusius draugus ir brolius. Jos gimė ir augo skirtinguose Sirijos miestuose – Idlibe, Homse, Alepe. Pilietinis karas gimtojoje šalyje privertė jų šeimas išvykti ir jos susitiko Iskenderune. Didžiausia jų svajonė- kad karas Sirijoje pasibaigtų ir jos vėl galėtų sugrįžti į save gimtuosius miestus… 

                      Iskenderune apsilankėme Raudonojo Pusmėnulio jaunimo edukaciniame centre ir sužinojome, kaip karo pabėgėliai sirai yra integruojami į Turkijos švietimo sistemą, kokia jiems suteikiama pagalba. Šiame centre dirba tik 12 žmonių, o centrą lanko 900 įvairaus amžiaus vaikų- ne tik sirų, bet ir turkų, kurdų, afganų. Čia jiems teikiama psichologinė pagalba, jie yra mokomi nugalėti pyktį, įveikti nepasitikėjimą, mokomi turkų kalbos, naudotis kompiuterinėmis technologijomis. Darbuotojai šiame centre kalba turkų, kurdų, arabų bei anglų kalbomis.

                      Mus, projekto dalyvius, priėmė Iskenderuno apskrities valdytojas İskender Yönden,  Iskenderuno miesto meras Fatih Tosyalı ir švietimo direktorato direktorius Kemal Koseoglu bei jo pavaduotojai. Oficialių susitikimų metu mums buvo suteikta daug informacijos apie pabėgėlių socialinę, ekonominę bei teisinę situaciją, pateikta statistika apie esantį  pabėgėlių iš Sirijos ir kitų šalių skaičių Turkijoje, mokinių iš Sirijos integravimo į mokyklas situaciją.

                      Projekto dalyviai daug svarstė ir diskutavo apie migrantų teises, kas yra savanorystė, kuo ir kaip galėtų prisidėti integruojant pabėgėlius į visuomenės gyvenimą, kaip jie patys elgtųsi, jei į mūsų kraštą atvyktų kitataučių, kitos religijos žmonių, netekusių savų namų. Mūsų mokinių bendra išvada- “jie yra tokie patys, kaip ir mes”- suteikia viltį, kad  mažas empatijos grūdas jau pasėtas jų širdyse. Kartu praleistos dienos ir vakarai, kai buvo diskutuota, dirbta,  keliauta į įspūdingąją Kapadokiją, juokauta, šokta, dainuota, verkta – tos dienos ir vakarai augino mūsų mokinius pasaulio piliečiais, kuriems nesvetima tolerancija, empatija, atsakomybė už mus visus.   Nuotraukos

                      Projektą Finansavo Europos Komisija. Ši informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija nėra atsakinga už bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Loreta Vaičiulienė, projekto koordinatorė Girkalnio pagrindinėje mokykloje, anglų kalbos mokytoja

 
 
Mokiniai apie toleranciją diskutavo Rumunijoje

Šių metų sausio 26 – vasario 1 dienomis Brašove, Rumunijoje, vyko tarptautinio Erasmus+ programos KA3 veiksmo projekto “Let’s talk about Syria” (“Pakalbėkime apie Siriją”) pirmasis dalyvių susitikimas. Jame dalyvavo aštuoni Girkalnio pagrindinės mokyklos mokiniai ir dvi mokytojos, septyni Turkijos Iskenderun miesto trijų mokyklų mokiniai ir trys mokytojai, šešių Brašovo miesto mokyklų mokiniai ir mokytojai. Šio susitikimo tikslas – jaunų žmonių iš trijų šalių diskusijos apie rasizmo, diskriminacijos, netolerancijos ir ksenofobijos pavojus,  skatinant toleranciją, empatiją, lygias galimybes ir švietimo svarbą bei visų piliečių integraciją į visuomenę.

Kodėl pasirinkta tema būtent apie Siriją? Europoje vis daugėja pabėgėlių iš įvairių šalių, kyla visokių problemų, nesusikalbėjimo dėl kultūrinių, tautinių ir kitokių skirtumų. Ir nors Lietuvoje pabėgėlių nėra labai daug, egzistuoja tos pačios problemos. Mūsų partnerių turkų Hatay provincijoje jų gyvena apie pusė milijono, o Iskenderuno mieste  mokyklas lanko apie 2500 mokinių. Vien mokykloje, iš kurios yra mūsų partneriai, mokosi 200 mergaičių iš Sirijos.
         Projekto dalyviai nesiaiškino priežasčių, kodėl kilo karas Sirijoje ar kaip greičiau jį užbaigti, o svarstė, kokius sunkumus patiria imigrantai, kaip galima jiems padėti, kad ramiai gyventume vieni kitų kaimynystėje. Projekto dalyviai turėjo galimybę išgirsti tikras Karem, pabėgėlio iš Damasko, kuris Rumunijoje baigė universitetą ir čia dirba, Yusuf, imigranto iš Turkijos, studijuojančio universitete rumunų filologiją, gyvenimo istorijas. Visus sujaudino Modestos, imigrantės iš Dominikos respublikos, kuri yra gydytoja, pasakojimas, kad verstis gydytojos praktika Rumunijoje negali, nes jos diplomo ši šalis nepripažįsta. Abejingų nepaliko ir Maris iš Venesuelos susirūpinimas gimtinėje likusių giminaičių likimu esant dabartinei politinei padėčiai šioje šalyje.

Per penkias darbo vizito dienas vyko susitikimai su įvairių institucijų atstovais. Juose dalyvavo Brašovo apskrities mokyklų inspekcijos direktorė Ariana Oana Bucur, Carmen Clinci “Save the Children Braşov” organizacijos atstovė, Brašovo migracijos tarnybos vyriausioji komisarė Gabriel Răşinaru, Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu regioninio centro vyriausias komisaras Adrian Vlădoiu, Brašovo apskrities Policijos inspekcijos vyriausioji komisarė Mihaela Hermenean, Brašovo Regioninio priklausomybių centro koordionatorė Samson Anda . Šie oficialūs asmenys papasakojo apie savo tarnybų veiklą.      Projekto dalyvių užsiėmimus  moderavo Carmina Trambita Vakulovski ir Rumunijos jaunimo atstovė JT Andrada Baba, aktorius Vladimir Vărzaru.

Mokiniai ne tik klausė pranešimų ir pasakojimų, bet ir diskutavo rasinės diskriminacijos temomis, atliko kūrybinius darbus įvairiatautėse grupėse. Andrea Sagun gimnazijoje buvo atidaryta Turkijos mokyklose besimokančių sirų mokinių piešinių paroda „Aš esu iš Sirijos, aš irgi esu žmogus“.

Susitikimo koordinatoriai parengė įdomią ir turiningą programą- stebėjome dviejų mokyklų mokinių debatus anglų kalba temomis: „Šie rūmai mano, kad studentai turėtų būti teisiškai atsakingi už patyčias mokyklose” ir „Šie rūmai visam laikui uždraustų kibernetinio patyčių naudotojų socialinio tinklo paskyras“. Viena diena buvo skirta kultūriniam Brašovo apskrities pažinimui, aplankėme Brano ir Rašnovo pilis, Poiana Brašovo slidinėjimo centrą, Brašovo senamiestį ir Juodąją bažnyčią.

Esame dėkingi projekto koordinatoriui Hanefi Zobar ir mobilumo koordinatorei Silvianai Elenai Cioceanu už puikiai suorganizuotą susitikimą, mokiniams už puikų darbą ir tolerantišką, nuoširdų bendravimą. Kitas projekto “Let’s talk about Syria” (“Pakalbėkime apie Siriją”) dalyvių susitikimas vyks Lietuvoje, Girkalnio pagrindinėje mokykloje, gegužės mėnesį.

 

Girkalnio pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja, projekto koordinatorė Loreta Vaičiulienė