Get Adobe Flash player
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Girkalnio pagrindinės mokyklos personalo kompetencijų tobulinimas

 

Mokytojai tobulina kvalifikaciją

 

DSCN9944Kas drįsta mokyti, pats turi nuolat mokytis. Tokia nuostata vadovaujasi  mokytojai Girkalnio pagrindinėje mokykloje – jie nuolat dalyvauja įvairiuose kursuose, seminaruose, projektuose, nuolat ieško, mokosi ir taiko naujus metodus, kurie būtų priimtini ir įdomūs mokiniams, atitiktų XXI amžiaus reikalavimus.

2014 – 2015 mokslo metais mūsų mokyklos mokytojai vykdė Erasmus+ programos projektą “Girkalnio pagrindinės mokyklos personalo kompetencijų tobulinimas”. Metai prabėgo labai greitai, buvo daug veiklų, įsimintinų projekto dalyviams. Projekto veikloje dalyvavo šeši pedagogai: direktoriaus pavaduotojai Rima Gudžiūnienė ir Virginijus Petrošis, istorijos-geografijos mokytojas Stanislavas Feiza, pradinių klasių mokytoja Regina Klevinskienė, matematikos mokytoja Rita Petrošienė ir anglų kalbos mokytoja, projekto koordinatorė Loreta Vaičiulienė. Pagrindinis projekto tikslas buvo darbo stebėjimas partnerinėje mokykloje Turkijoje bei web 2.0 įrankių pritaikymas ugdymo procese.

Mūsų mokyklos komanda vyko į Turkijos Sucikagi Pasa Karaca Ortaokulu mokyklą stebėti pamokų, vadybinio darbo. Stebėjome anglų kalbos, turkų kalbos, matematikos, socialinių ir gamtos mokslų pamokas, IKT pritaikymą ugdyme. Taip pat lankėmės keliose Iskenderuno miesto  mokyklose: specialiojoje, dviejose pagrindinėse ir religiniame Imam Hatip licėjuje. Turkijos švietimo sistemoje jau kelerius metus vyksta reforma – aštuonmetės pradinės mokyklos reorganizuojamos į keturmetes pradines. Pagrindinėse mokyklose mokomasi dar ketverius metus. Mokyklos, nors ir įsikūrusios po vienu stogu, turi savo atskiras sąskaitas bankuose, skirtingus pavaduotojus, bet vieną direktorių. Švietimo ministerija uždraudė mokiniams užduoti namų darbus, mokytojus skatina prieš egzaminus su baigiamųjų klasių mokiniais padirbėti šeštadieniais, už papildomą darbą mokamas atlyginimas. Nuo kitų mokslo metų keletą mokyklų pasieks dar viena pertvarkos banga – penktokams bus dėstoma 18 anglų kalbos pamokų per savaitę. Tačiau penktokai nesimokys istorijos, gegografijos ir dar kai kurių dalykų. Manoma, kad penktoje klasėje įgyti anglų kalbos pagrindai bus palengva ugdomi vyresnėse klasėse su mažiau šio dalyko pamokų. Ar tai iš tiesų bus naudinga mokiniams, parodys ateitis. Pastebėjome, kad miesto mokyklose labai daug mokinių, apie 1500 kiekvienoje. Tokios mokyklos dirba dviem pamainomis nuo ankstyvo ryto (pamokos prasideda 6.30 val.) iki vakaro. Visose mokyklose yra Švietimo ministerijos įsteigta internetinė duomenų bazės sistema, į kurią įtraukti duomenys apie mokinius (pažangumas ir lankomumas) ir jų šeimas, mokyklos mokytojus, vykdomus ir įvykdytus projektus, finansus ir kt. Žodžiu, viskas, kas susiję su mokykla, yra vienoje vietoje. Visose mokyklose stebėjimo kameromis stebima teritorija ir pagrindinis įėjimas. Deja,  materialinė miesto ir kaimo mokyklų bazė skiriasi – lėšas kaimo mokyklos remontui skiria kaimo taryba.

Mobilumų (išvykų į Turkiją) metu mokėmės dirbti su web 2.0 įrankiais. Išmokome  kurti ir administruoti blog’us (internetines svetaines), dirbti su animaciniais įrankiais, kurti pateiktis naudojantis naujoviškais įrankiais, sudaryti klausimynus, viktorinas, kryžiažodžius, įrašyti kompiuterio ekrano veiklą ir kita. Grįžę į savo mokyklą, pirmiausia turėjome praktiškai pritaikyti tai, ką išmokome – pradėjome web 2.0 įrankius taikyti pamokose, supažindinome su naujovėmis mokinius. Balandžio mėnesį surengėme du praktinius seminarus- savo mokyklos pedagogams ir Raseinių rajono mokytojams.

Projektas buvo labai naudingas mokyklos mokytojams ir mokiniams – pamokose pradėti diegti inovatyvūs metodai, leidžiantys paįvairinti pamokas, mokiniai daugiau užduočių atliko su kompiuterinėmis planšetėmis, darbas jiems buvo įdomesnis, jie parodė savo gebėjimus informacinių technologijų srityje, kūrybiškumą. Ateinančiais mokslo metais pamokose dar daugiau panaudosime technologijų , domėsimės naujovėmis ir dalinsimės tuo, ką išmoksime. Kompiuteriai, planšetės, mobilieji telefonai mokiniams turi būti ne tik žaidimų ir bendravimo įrankiai – tai puiki priemonė, padedanti mokytis, tik reikia mokėti jais naudotis tikslingai.

Projekte dalyvaujantys mokytojai ne tik sėmėsi patirties vadybos ir informacinių technologijų srityse, bet ir turėjo galimybę plačiau pažinti Turkiją – viena grupė lankėsi Antakya ir Gaziantepe, antroji  pamatė Turkiją nuo Eufrato iki Tigro, Hasankyif ir Halfeti gyvenvietes, Mardini ir Urfos miestus. Vyko susutikomas su Iskenderuno miesto meru, apie mūsų veiklą rašė Turkijos nacionalinė ir vietinė spauda, informavo nacionalinė  televizija. Išmoktos pamokos ir patirti įspūdžiai liks visam gyvenimui, jais dalinsimės su kolegomis, mokiniais, draugais.  Nuotraukos

 

Erasmus+ programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projekto finansavimą remia Europos Komisija. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už jame pateiktos informacijos naudojimą.

Girkalnio pagrindinės mokyklos mokytoja, Erasmus+ projekto “Girkalnio pagrindinės mokyklos personalo tobulinimas “ koordinatorė, Loreta Vaičiulienė

 

 

 

Tarptautinių projektų maratonas tęsiasi

Naujas paveikslėlis1Jau kelinti metai Girkalnio pagrindinė mokykla dalyvauja tarptautiniuose projektuose, finansuojamuose Europos Sąjungos. Mūsų mokyklos pedagogai ir mokiniai turi progą  apsilankyti kitose Europos šalių mokyklose, pabendrauti ir bendradarbiauti su kitų šalių mokytojais ir mokiniais. Kiekvienas dalyvis gali matyti savos šalies švietimo sistemą europiniame kontekste, palyginti su kitų šalių švietimo sistemomis.

Šiemet mūsų mokykla dalyvavo Erasmus+ programoje, 1 veiksmo (KA1) projekte  “Girkalnio pagrindinės mokyklos personalo kompetencijų tobulinimas“,  finansuotame Europos Sąjungos. Projektą rašė ir laimėjo pradinių klasių mokytoja Loreta Vaičiulienė. Gruodžio mėnesį į Turkijos  Pasa Karaca mokyklą Iskenderuno priemiestyje išvykome  4 pedagogų grupė, kovo mėnesį -3 pedagogų grupė. Projekto dalyviai susipažino, mokėsi pritaikyti  pamokose inovatyvius mokymo (si) metodus, ugdė savo gebėjimus plačiau taikyti IKT, mokėsi sukurti ir administruoti internetines svetaines, mokėsi dirbti su web 2.0 įrankiais: Myebook, Kerpoof, Wikis, Prezi, Weebly ir kt; siekė aukštesnio informacinių technologijų naudojimo lygio. Pedagogai turėjo progą pagerinti savo kompetenciją komunikuoti užsienio kalba. Kolegos susipažino su Turkijos šalies mokyklos vadyba, turės galimybę modifikuoti ir pritaikyti sau priimtinus vadybos dalykus. Taip pat įgijome daugiau tarpkultūrinės kompetencijos, turėjome galimybių pabendrauti ir bendradarbiauti su įvairiais skirtingų kultūrų asmenimis darbo srityje ir socialinėje aplinkoje; turime geresnį supratimą apie Turkijos šalies švietimo sistemą, galime palyginti su Lietuvos  švietimo sistema. Įdomu buvo dalyvauti turkų mokytojų vedamose pamokose, stebėti, kaip pamokų metu dirba jų mokiniai, kokius mokymo metodus naudoja mokytojai. Pabuvus svečioje šalyje,  lengviau orientuotis besikeičiančioje visuomenėje. Projekto metu mokytojai patobulino mokymosi mokytis kompetenciją, įgijo galimybę praturtinti savo dalyko dėstomas pamokas naujais metodais, pravedė seminarus  kolegoms  savoje mokykloje ir rajono anglų kalbos mokytojams.

Esame pasiruošę dalyvauti įvairiuose projektuose ateityje.

Girkalnio pagrindinės mokyklos vyresnioji matematikos mokytoja Rita Petrošienė

 

Mūsų mokykla – „Erasmus +“ programos dalyvė

 

2013 m. baigėsi Mokymosi visą gyvenimą programa, kurią pakeitė „Erasmus+“  programa. Ši programa apima visas ES švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto finansavimo programas:  „Erasmus“, „Leonardo da Vinci“, „Comenius“, „Grundtvig“, programą „Veiklus jaunimas“ ir penkias tarptautines bendradarbiavimo programas „Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Alfa“, „Edulink“ ir bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis programą. Pagal šią programą pirmą kartą skiriama parama ir sportui, sustiprintas eTwinning vaidmuo šioje programoje. „Erasmus+“ programa padeda gerinti mokymo ir mokymosi kokybę nuo ikimokyklinio iki vidurinio ugdymo Europos mokyklose. Mokymo personalui suteikia profesinio tobulėjimo ir bendradarbiavimo su partneriais Europoje galimybes, programos veiklos leidžia plėtoti ir perduoti gerą praktiką bei naujoves, nukreiptas į bendrus iššūkius, tokius kaip ankstyvas iškritimas iš mokyklos ar nepakankamas, žinių visuomenėje reikalingų, bendrųjų gebėjimų lygis. Programos veiklos taip pat skatina bendradarbiavimą už mokyklos ribų ir kitose švietimo ir mokymo srityse. Šių metų pradžioje Švietimo mainų paramos fondas paskelbė šaukimą teikti paraiškas visoms „Erasmus+“ programos veikloms. Mūsų mokykla pasinaudojo šia galimybe ir pateikė paraišką 1 pagrindinio veiksmo (Key Action 1 arba KA1) „Asmenų mokymosi mobilumas“ veikloje. Esame tarp 28 Lietuvos mokyklų, kurios gavo Europos Komisijos finansavimą 1 pagrindinio veiksmo (KA1) projektui vykdyti.

Rugsėjo 1-mąją prasidėjo ne tik nauji mokslo metai, šią dieną veiklą pradėjo projektas „Girkalnio pagrindinės mokyklos personalo kompetencijų tobulinimas“. Šiuo projektu siekiama pagilinti mokytojų ir pedagoginio personalo žinias ir gebėjimus pritaikant informacines technologijas – web 2.0 įrankius edukacinėje veikloje. Projekto partnerė – mums gerai žinoma Iskenderun Sucikagi Pasa Karaca mokykla. Turkijoje šeši mūsų mokytojai stebės pedagoginę ir vadybinę veiklą, mokysis IT naujovių, susipažins su šios šalies švietimo sistema, kultūra. Sugrįžę, naujovėmis pasidalins su mokyklos bei rajono mokytojais. Tikimės, kad įgyvendinus projektą pamokose bus inovatyviai, įdomiai ir naudingai panaudoti IT įrankiai ir mūsų mokyklos mokiniai tai įvertins teigiamai.

 

Projekto koordinatorė mokytoja Loreta Vaičiulienė

 

 

2015-12-18i nacionalinė ataskaita

Tyrimo rezultatai