Get Adobe Flash player
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

eTwinning projektai

Logo

eTwinning projektui – Nacionalinis kokybės ženklelis

 

certifikataskokybesSmagu pasidžiaugti, kad mokykloje vykdytas eTwinning projektas „In Darwin‘s Steps“ („Darvino pėdomis“) pelnė Nacionalinį kokybės ženklelį. Mūsų mokiniai dirbo kartu su mokiniais iš Graikijos dviejų Atėnų mokyklų bei mokiniais iš Turkijos. Šiame projekte sužinojome apie Darvino kelionę, jo evoliucijos teoriją, išmokome naudotis ne vienu IKT įrankiu: Pizap, Issuu, Padlet, Zeemap, Kahoot, Socrative ir kitais. Šeštokai (dabar jau septintokai) savarankiškai  sukūrė vaizdo filmuką apie savo klasę, kūrė plakatus apie augalus ir juos „prakalbino“, studijavo mokslininko kelionės įspūdžius „Beagle“ laivu, skaitė apie Darviną anglų kalba ir mokėsi naujų angliškų terminų, keletą kartų „gyvai“ susitiko su mokiniais iš Graikijos, kūrė ir patys dalyvavo viktorinose. Projekto veikla buvo įdomi ir naudinga – visiems projekte dalyvavusiems mokiniams bus įteikti Kokybės ženklelio sertifikatai, o laimėję Nacionalinius kokybės ženklelius projektai pateks į kasmetinio nacionalinio konkurso „Geriausia Lietuvos „eTwinning“  mokykla 2016“ atranką. Nugalėtojai bus kviečiami į mokinių stovyklą š.m. spalio 24-25 d.

 

Mokytoja Loreta Vaičiulienė

Darvino pėdomis

 

Ar kada nors keliavote lydimi  mokslininko? O gal gamtoje buvote su gamtininku? Šeštokams pasisekė – jie, kartu su mokiniais iš Graikijos ir Turkijos mokyklų, dalyvauja eTwinning projekte „Darvino pėdomis“ („In Darwin‘s Steps). Projekto metu mokiniai su biologijos mokytoja plačiau domėsis augalų, gyvūnų bei grybų klasifikacija,  adaptacija prie gyvenamosios aplinkos ir gilinsis į žmogaus evoliucijos paslaptis.  Projekto užduočių atlikimui mokiniai  pasitelks savo kūrybą – iliustruos,  kurs dialogus, komiksus, plakatus, pasitelks ir technologijas – dirbs kompiuteriais, planšetiniais kompiuteriais pamokų metu ir namuose. Jau dabar intensyviai vyksta pristatymo apie savo klasę kūrimas. Per anglų kalbos pamokas mokiniai išmoks naujų žodžių, susijusių su biologija ir evoliucija, augalų, gyvūnų pavadinimų. Kad viskas vyktų sklandžiai projekte dalyvaujančių mokyklų mokytojai kartą per mėnesį rengia tiesioginę pokalbių valandą, kurios metu aptaria atliekamas užduotis ir numato žingsnius į priekį. Galutinis produktas, kuris turėtų pradžiuginti mokinius – animacijos simuliacija, pasakojanti apie žmogaus evoliuciją. Tikimės, kad šio projekto veikla mokiniams padės pažinti biologinę raidą, patobulinti anglų kalbą bei susirasti draugų užsienyje.

Mokytojos Raminta Sakavičienė ir Loreta Vaičiulienė

chameleonasklasejedarwinklasejedarwin2

 

 

 

 

Prancūzijoje susitiko MEET projekto mokytojai

Į Prancūzijos Puatu-Šarentos regioną vykome Ruffec licėjaus (Lycée professionnel du Roc  Fleuri à Ruffec) projekto „MEET Project“ organizatorių kvietimu. Be Girkalnio pagrindinės mokyklos atstovų – direktoriaus Ramūno Bružo ir mokytojos Loretos Vaičiulienės –  čia atvyko po du pedagogus iš  Ispanijos, Italijos, Slovėnijos, Rumunijos, Čekijos, Lenkijos, Švedijos, Danijos ir Vokietijos mokyklų, kurios 2014- 2015 metais taip pat, kaip ir mūsų mokykla, dalyvavo prancūzų inicijuotame projekte „Meet European Educational Technique“ (MEET Project). Projekto vadovai- mokytojai Sylvain Vigier ir Aurore Forgeron –  penkis mėnesius keliavo po Europą ir aplankė trylikos šalių trylika mokyklų, kuriose domėjosi trimis dalykais: kaip mokykloje naudojamos naujos technologijos ugdymo procese, kaip integruojami ir ugdomi specialiųjų poreikių mokiniai,  kaip organizuojama popamokinė veikla. Girkalnio pagrindinėje mokykloje projekto organizatoriai lankėsi balandžio pabaigoje – gegužės pradžioje.

Susitikimo Prancūzijoje tikslas – pristatyti Puatu-Šarentos regiono visuomenei sukurtą videofilmą apie ugdymą aplankytose šalyse, papasakoti apie projekte dalyvaujančių šalių švietimo sistemą, mokyklas, pasidalinti su projekto partneriais gerąja patirtimi.

Darbas prasidėjo vos tik atvykus į Puatje (Poitiers) miestą. Čia lankėmės ESEN – švietimo įstaigų vadovų, švietimo organizatorių tobulinimosi centre. Ši įstaiga kaupia ir apdoroja naujausios švietimo politikos dokumentus, įstaigų vadovams, švietimo administratoriams iš įvairių pasaulio šalių vykdo  reikalingus mokymus.

Taip pat Europos mokytojų delegacija turėjo galimybę susipažinti su dviem Prancūzijos mokyklomis – licėjumi Ruffec mieste (Lycée professionnel du Roc Fleuri à Ruffec) ir privačia šv. Martos mokyka Angulemo mieste (Angouleme st Martha Chavagnes escole). Buvo įdomu stebėti pamokas, apžiūrėti didžiules mokyklas, susipažinti su Prancūzijos švietimo sistema. Visus nustebino tai, kad trečiadieniais pradinių kasių mokiniams pamokos nevyksta, pradinių klasių mokytojai į mokyklą tą dieną neateina. Mokiniai tą dieną būna užimti kitokia, nepamokine veikla:  lanko įvairius būrelius, sportuoja, dainuoja, piešia, taip pat užsiima kita veikla mokyklos teritorijoje. Kitas skirtumas nuo daugelio projekte dalyvavusių mokyklų – pamokos prasideda 9 arba 10 valandą, nors visi mokiniai į mokyklą susirenka 8 valandą. Iki pamokų pradžios jie būna užimti nepamokine veikla. Pietų pertrauka Prancūzijos lankytose mokyklose ilga – trunka net dvi valandas, o pamokos baigiasi 6 valandą vakaro, kada ir tėvai baigia darbą. Tik pradinių klasių mokiniai pamokas baigia ketvirtą valandą po pietų. Mus maloniai nustebino ir tikslus darbo – atostogų ciklas. Rugsėjo pirmąją pradėję mokslo metus po septynių savaičių darbo mokytojai ir mokiniai dvi savaites atostogauja, tada vėl septynias savaites dirba, dvi atostogauja. Ir taip iki liepos pradžios.

Projekto pristatymo seminaras ir konferencija vyko Ruffec miesto gimnazijoje ir Angouleme miesto konferencijų salėje. Po videofilmo pristatymo Europos mokytojai atsakė į klausimus apie savo šalių švietimo sistemą, popamokinės veiklos organizavimą, papasakojo apie savo mokyklose vykdomas veiklas projekto temomis.  Į susitikimus atvyko miestų pedagoginė bendruomenė, mokinių tėvai ir mokiniai. Šiuos renginius filmavo vietinė televizija, aprašė spauda.

Projekto organizatoriai supažindino svečius su regiono kultūra, ekonominiu gyvenimu –  lankėmės istoriniame La Rochelle mieste prie Atlanto vandenyno Biskajos įlankos, taip pat ekologiniame vynuogių ūkyje.

Ši kelionė buvo įdomi ir naudinga – susipažinome su Europos švietimo sistemomis, sužinojome, kaip naudojamos naujos technologijos ugdymo procese, kaip integruojami ir ugdomi specialiųjų poreikių mokiniai,  kaip organizuojama popamokinė veikla įvairiose Europos šalių mokyklose.  Europos mokytojams pristatėme Lietuvos švietimo sistemą,  Girkalnio pagrindinę mokyklą, Raseinių rajoną, užmezgėme ryšius ateities projektams su mokytojais iš dešimties šalių.

Girkalnio pagrindinės mokyklos mokytoja Loreta Vaičiulienė

eTwinning projektas „Different countries, different tastes“

Rugsėjo mėnesį seminare Konya mieste užmegzti kontaktai peraugo į eTwinning projektą. Kartu su mokytoju Bariş Doğan sukūrėme ir vykdome  projektą „Different countries,  different tastes“ , kurį patvirtino abiejų šalių nacionalinės agentūros. Projekto tikslas – domėtis savo šalies ir partnerių virtuve, keistis receptais, atlikti įvairias veiklas, susijusias su maistu per įvairias pamokas – muzikos, istorijos, anglų kalbos…Šį projektą vykdo dvi mokyklos – Barbaros mokykla Mersino mieste, Turkijoje ir Girkalnio pagrindinė mokykla.  Partnerių mokykloje projekte dalyvauja 6-tos klasės mokiniai, Girkalnyje – ketvirtokai ir aštuntokai. Kitų klasių mokiniai, kurie nori ir gali dirbti šia tema, kviečiami įsijungti į veiklą.  Projekte atliktos veiklos skelbiamos eTwinning portale.    _certificate_

Mokytoja Loreta Vaičiulienė

 

Mokytojų profesinės raidos seminaras Konijoje

Europos komisijos Erasmus+ programos eTwinning paprogramė skatina mokyklų bendradarbiavimą Europoje naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT), teikdama paramą, įrankius ir paslaugas, kad mokyklos galėtų lengvai užmegzti ilgalaikes ar trumpalaikes partnerystes bet kuria tema.

Rugsėjo 18 – 20  dienomis Konijoje (Konya) centrinėje Turkijoje vyko eTwinning profesinės raidos seminaras mokytojams. Seminare dalyvavo 50 mokytojų iš 8 šalių: Turkijos, Lietuvos, Tuniso, Makedonijos, Italijos, Ispanijos, Prancūzijos bei Norvegijos. Lietuvai atstovavo keturios mokytojos, kurių tarpe buvo ir Girkalnio pagrindinės mokyklos mokytoja Loreta Vaičiulienė. Dotaciją konkurso tvarka mokytojoms skyrė ŠMPF. Seminaro metu mokytojai klausėsi pranešimų apie programos naujienas, dirbo tarptautinėse komandose, kūrė projektus tinkamus registruoti ir vykdyti  eTwinning portale. Seminaro šeimininkai Turkijos mokytojai pristatė atsinaujinusį programos portalo Twinspace įrankį.

Po antros darbo dienos vyko trumpa pažintis su Konija. Miestas įsikūrusęs 1200 m aukštyje virš jūros lygio, jame gyvena daugiau nei 1 milijonas gyventojų. Čia gyveno ir yra palaidotas Rumi, žymus islamo mokslininkas ir poetas, sufijų centro įkūrėjas, čia tebevyksta sufijų dervišų Sema ceremonijos.

Seminaro metu užmegzti nauji kontaktai su įvairių šalių mokytojais suteiks platesnes  galimybes ateityje  dalyvauti tarptautiniuose projektuose internetinėje erdvėje.

 

Mokytoja Loreta Vaičiulienė