Get Adobe Flash player
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Biudžetas

Bruto VDU ataskaita 2018

Bruto VDU ataskaita 4 2018

Bruto VDU ataskaita 3 2018

Bruto VDU ataskaita 2 2018

Bruto VDU ataskaita 1 2018

 

Bruto VDU ataskaita 2 2017

Bruto VDU ataskaita 1 2017

 

Bruto VDU ataskaita 4 2016

Bruto VDU ataskaita 3 2016

Bruto VDU ataskaita 2 2016

DU vidurkiai I ketv- 2016 m.

2020 m. birželio 30 d. duomenys

2020 m. II ketv. išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstatigų pajamų įmokų į biudžeta ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Mokėtinų sumų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2020 m. kovo 31 d. duomenys

2020 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2019 m. gruodžio 31 d. duomenys

2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Ataskaitinio laikotarpio informacija

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Finansinės sumos ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansų būklės ataskaita pagal 2019-12-31 duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2019-12-31 duomenimis

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija per vienus metus gautas sumas

Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas

Nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Piniginių srautų ataskaita 2019-12-31 duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-12-31 duomenimis

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas 2019-12-31 duomenimis

 

2019 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą 2019 m. ataskaita

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą skiriamų programoms finansuoti 2019 m. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos 2019-12-31 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019-12-31 ataskaita (jaunimo org.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (veiklos organizavimas)

Kitų savivaldybės iždo ataskaita 2019 m.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019-12-31 ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita 2019 m.

 

2019 m. rugsėjo 30 d. duomenys

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (3)

Finansinės būklės ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2019 m. birželio 30 d. duomenys

 Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2019 m. kovo 31 d. duomenys

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2019 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitos

Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2018 m. gruodžio 31 d. duomenys

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitos

Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys

 

2018 m. rugsėjo 30 d. duomenys

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2018 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitos

Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2018 m. birželio 30 d. duomenys

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitos

Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2018 m. kovo 31 d. duomenys

2018 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitos

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2017 m. gruodžio 31 d. duomenys

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

 

2017 m. rugsėjo 30 d. duomenys

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitos

Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

 Veiklos rezultatų ataskaita

 

2017 m. birželio 30 d. duomenys

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitos

Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2017 m. kovo 31 d. duomenys

Aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Mokėtinų ir gautų sumų ataskaitos

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitos

Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2016 m. gruodžio 31 d. duomenys

2016-12-31 pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita 2016-12-31

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitos

2016 metų gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Informacija apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo užmokesčiui vykdymą

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

 

 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenys

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitos

2016 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai

Veiklos rezultatų ataskaita