Get Adobe Flash player
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Bruto VDU ataskaita 2017 m I ketvr.

Bruto VDU ataskaita 2016 IV ketvr.

Bruto VDU ataskaita 2016 III ketvr.

Bruto VDU ataskaita 2016 II ketvr.

DU vidurkiai I ketv- 2016 m.

 

2015 metiniai vidurkiai

DU vidurkiai Girkalnio p m. IV 2015

DU vidurkiai Girkalnio p m. III 2015

DU vidurkiai Girkalnio p m. II 2015

 

2018 m. kovo 31 d. duomenys

2018 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitos

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2017 m. gruodžio 31 d. duomenys

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

 

2017 m.rugsėjo 30 d. duomenys

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitos

Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

 Veiklos rezultatų ataskaita

 

2017 m.birželio 30 d. duomenys

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitos

Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2017 m. kovo 31 d. duomenys

Aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Mokėtinų ir gautų sumų ataskaitos

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitos

Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2016 m. gruodžio 31 d. duomenys

2016-12-31 pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita 2016-12-31

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitos

2016 metų gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Informacija apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo užmokesčiui vykdymą

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

 

 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenys

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitos

2016 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai

Veiklos rezultatų ataskaita

 

 2016 m. birželio 30 d. duomenys

Informacija apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo užmokesčiui vykdymą

2016 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

2016 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitos

Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai

 

2016 m. kovo 31 d. duomenys

Forma Nr1 

Forma Nr4 

Aiskinamasis raštas 

20 VSAFAS 4 priedas 

Finansinės būklės ataskaita 

Veiklos rezultatų ataskaita 

Forma Nr2 suvestinė 

 

 2015 m. gruodžio 31 d. duomenys

2015 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 

Forma Nr1

Forma Nr4

Aiškinamasis raštas Girkalnio 2015

Finansavimo sumos 20VSAFAS 4 priedas

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenys

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

 

 2015 m. birželio 30 d. duomenys

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Forma Nr2 suvestinė

 

 2015 m. kovo 31 d. duomenys

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita